Utlysningstekst for #3-4 2020: Form

Prosopopeia #3-4 2020 blir et dobbeltnummer med tema “form”. Tekst kan ikke finnes uten sin form. En kanskje åpenbar konklusjon, men det er tidvis enkelt å se bort ifra formens implikasjoner for teksten som helhet. Kan måten man velger å uttrykke ideer på, påvirke selve ideen? Og hvor begynner egentlig formen? Hva er den? Det … Les mer Utlysningstekst for #3-4 2020: Form

Utlysningstekst for #1-2 2020 OIKOS

Prosopopeia #1-2 2020 blir et dobbeltnummer med temaet «Oikos». Det greske ordet oikos, ’husholdning’ eller ’hjem’, ligger til grunn for både ’økonomi’ (oikonomia) og ’økologi’ (oikologos). Økonomiens og økologiens sfærer finner altså sine originale utspring i ’det hjemlige’. Ved å se på de etymologiske forbindelsene til dette ene ordet – oikos – blir de komplekse … Les mer Utlysningstekst for #1-2 2020 OIKOS

Utlysningstekst for #3-4 2019: Det absurde

Neste nummer av Prosopopeia blir et dobbeltnummer med temaet «Det absurde»! Send gjerne inn ditt essay, din artikkel, din bearbeidete semesteroppgave/masteroppgave eller skjønnlitteratur til proso@uib.no. Vi søker også illustrasjonsbidrag. Innsendingsfristen for tekstbidrag er 15. September. Absurdisme er en filosofisk retning som foreskriver at universet er kaotisk og irrasjonelt og at det minste forsøket på å … Les mer Utlysningstekst for #3-4 2019: Det absurde

Utlysningstekst for #1 2019: Barokken

Neste nummer av Prosopopeia, det første i 2019, blir et temanummer med overskriften «Barokken». Send oss ditt essay, din artikkel, din bearbeidede semesteroppgave/masteroppgave, eller bare en tekstidé, innen 15. mars. Vi søker også skjønnlitteratur og illustrasjonsbidrag. Vår mail er proso@uib.no. Ordet barokk blir ofte sporet til det portugisiske ordet for en uregelmessig formet perle, og … Les mer Utlysningstekst for #1 2019: Barokken