Tekstkrav

For at vi kan trykke ditt bidrag til Prosopopeia har vi følgende veiledende krav:

  • Tekstlengde bør være mellom 3500 og 5000 ord. Bokessays/-omtaler og skjønnlitterære tekster kan og bør være kortere.
  • Filformat bør være .doc, .docx eller tilsvarende.
  • Times New Roman, 12-punkts skriftstørrelse, halvannen linjeavstand.
  • Overskrifter kan gjerne markeres med fet skrift.
  • Fullt forfatternavn under tekstens tittel.
  • Vi bruker fotnotestilen Chicago a – Nummerert. Nederst på siden (Times New Roman 10-punkts skriftstørrelse).
  • Referanser i fotnotene. Vi bruker ikke litteraturliste til slutt. Full referanse ved første gangs bruk, deretter kortversjon med latinsk terminologi: op.cit., loc.cit., etc.
  • Fotnoter skal ha enkel linjeavstand og 10-punkts skriftstørrelse.
  • Korte sitater inkorporeres i teksten. Bruk « og » som sitattegn. Lengre sitater (3 linjer eller mer) plasseres med ett innrykk og halvannen linjeavstand, 11-punkts skriftstørrelse (uten sitattegn).
  • Marker avsnitt med linjeskift og innrykk. Blanklinje for ny tekstbolk.