Tekstkrav

For at vi kan trykke ditt bidrag til Prosopopeia har vi følgende veiledende krav:

  • Tekstlengde bør være mellom 3500 og 5000 ord. (Omtaler, dikt og lignende kan være kortere)
  • Filformat bør være .doc, .docx eller tilsvarende
  • Times New Roman, 12-punkts skriftstørrelse, halvannen linjeavstand
  • Overskrifter kan gjerne markeres med fet skrift.
  • Vi bruker fotnotestilen Chicago a – Nummerert. Nederst på siden (Times New Roman 9 eller 10-punkts skriftstørrelse).
  • Referanser i fotnotene. Latinsk terminologi: op.cit., loc.cit., etc.
  • Korte sitater inkorporeres i teksten. Bruk « og » som sitattegn. Lengre sitater (3 linjer eller mer) plasseres med ett innrykk og enkel linjeavstand (uten sitattegn).
  • Marker avsnitt med linjeskift og innrykk. Blanklinje for ny tekstbolk.