Bidrag

 

Ønsker du å bidra til Prosopopeias neste nummer?

 

Prosopopeiaredaksjonen tar imot tekstbidrag innenfor både sakprosa og skjønnlitteratur.

 

Redaksjonen ber alle som ønsker å bidra og å oritentere seg om gjeldende tema for neste nummer, samt krav til lengde og format ved å lese våre "tekstkrav" på bunnen av siden.

 

Neste nummer av Prosopopeia, 2017 #3-4, blir et dobbeltnummer med temaene:

”søvn” og ”oppvåkning”.

Send oss gjerne bidrag til proso@uib.no! Innsendingsfrist er 1. september.

 

 

Vi mennesker tilbringer omtrent en tredjedel av livene våre i søvn. Søvnen er en tilstand hvor kroppen er i dyp hvile; hvor bevegelser og intellektuelle funksjoner er nedsatt. Søvn er en overgivelse av kontroll, en tilstand hvor bevisstheten er redusert.

 

I de psykoanalytiske tradisjonene har søvnen blitt sett som en vei inn i det ubevisste, til det som vi ikke kan vite. Lacans psykoanalyse peker på en kontinuitet mellom våkenhetens og søvnens riker, hvor en rest av noe som ikke er kjent kan krysse over fra natt til dag og endre livet til den sovende. Det å lese litteratur, å forsvinne inn i sidene, mellom linjene kan oppleves som en virkelighetsflukt, en type søvn- en drøm som kan vekke deg og gjøre deg i stand til å se verden og menneskelivet på nye måter.

 

Hva vil det si å våkne opp? 2017 markerer 100 årsjubileum for den russiske revolusjon, og 500 årsjubileum for reformasjonen. Oppvåkning kan være det å tilegne seg ny innsikt som kan gi mennesker kraft til å velte det bestående. Eller oppvåkning kan være et forsøk på å realisere drømmer som i virkeligheten tar form som totalitær ideologi. Våkner man opp fra et mareritt, eller blir marerittet virkelighet? Er vi sovende, ute av stand til å ta innover oss verdenstilstanden fordi vi er redde for å våkne?

 

Hvordan beskriver, utforsker og forholder litteraturen seg til revolusjonære oppvåkninger? Hva er forholdet mellom politikk, teologi og litteratur når det kommer til det å våkne opp fra en sovende tilstand?

 

 

Hjelp oss å utforske søvnens og oppvåkningens mysterier i litteraturen. Vi tar imot både skjønnlitterære og faglige bidrag. For tekstlige krav se detaljer under.

 

 

Tekstkrav Prosopopeia

 

Tekstlengde: 3500 til 5000 ord. (Omtaler, dikt og lignende kan være kortere)

 

Filformat: Tekstdokument, gjerne .doc eller .docx.

 

Skrifttype: Times New Roman, 12-punkts skriftstørrelse, halvannen linjeavstand

 

Overskrifter: Kan gjerne markeres med fet skrift.

 

Fotnoter: fotnotestilen Chicago a - Nummerert. Nederst på siden (Times New Roman 9 eller 10-punkts skriftstørrelse).

 

Referanser: I fotnotene. Latinsk terminologi: op.cit., loc.cit., etc.

 

Sitater: Korte sitater inkorporert i teksten. Bruk « og » som sitattegn. Lengre sitater (3 linjer eller mer) plasseres med ett innrykk og enkel linjeavstand (uten sitattegn).

 

Avsnitt: Bruk linjeskift og innrykk for å markere nytt avsnitt. Blanklinje for ny tekstbolk.

Facebook

Prosopopeia | Sydnesplassen 7, 5007 Bergen

©Prosopopeia All Rights Reserved